søndag 24. september 2017

Gildeting3. Molde sgg. hadde gildeting 25. januar.

Der ble årsmelding og regnskap for 2016, årsprogram og budsjett  for 2017 behandlet.

Åshild takket for seg som gildemester, og Inger Anne ble valgt til ny gildemester.

Astrid tok gjenvalg som kasserer.

Visegildemester og sekretær var ikke på valg.

Styret består av:
Gildemester Inger Anne Svendsen
visegildemester Gerd Hjelseth
sekretær Synnøve Wivestad
kasserer Astrid Heen LillebostadAvtroppende gildemester ønsker ny gildemester lykke til.Gildemester Inger Anne fikk overlevert kjedet
Tradisjonen tro fikk avtroppende gildemester Åshild en ugle som takk for innsatsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar