søndag 24. september 2017

Sommerturen 2017Årets sommertur for 3. Molde sgg gikk til Øksendal og Sunndalsøra. Første stopp var på Øksendalsøra, et sted vi bare kjører forbi. Nede ved sjøen ligger noen gamle hus med historisk verdi.
Så kjørte vi til Philipshaugen, et sted bygd av en engelsk lakselord. Stedet var tidligere bruk som leirsted av misjonsselskapet. Jeg var der i min barndom, men huset har måtte krympet 😂
Ute i hagen  spiste vi vår medbrakte lunsj.
Så gikk turen til Sunndal bygdemuseum der Lady Barbara Abuthnott hadde bygd Elverhøy like ved. Ladyen kom til Sunndal i 1866 og bodde der til hun døde lutfattig i 1904. Ladyen levde et storslått liv i Sunndal inntil pengene tok slutt etter at banken i England gikk konkurs.
Hun er gravlagt i Sunndal.
Turen ble avsluttet med musikkspillet Lady Abuthnott der vi fikk et innblikk i hennes liv som Sunndals ukronede dronning.

Øksendalsøra
Philipshaugen
Lunsj på Philipshaugen
Randi i farta
Åshild og Jan K i Ladyens botaniske hage

Lady Abuthnotts botaniske hage

Flott asalea
En pause på bygdemuseet
Ved Lady Abuthnotta grav

Takk til komiteen for en flott tur

SmåspeiderløpetTradisjonen tro arrangerer 3. Gildet småspeiderløpet i april.
 Harald får god hjelp med flaggheisingen

 Flinke unger på post

Poengene regnes utPølser smaker godt etter løpet


Vinneren av løpet kåres  Samlingsstund i åttringen3. Gildet samles til mini gildemøte etter løpet

Gildeting3. Molde sgg. hadde gildeting 25. januar.

Der ble årsmelding og regnskap for 2016, årsprogram og budsjett  for 2017 behandlet.

Åshild takket for seg som gildemester, og Inger Anne ble valgt til ny gildemester.

Astrid tok gjenvalg som kasserer.

Visegildemester og sekretær var ikke på valg.

Styret består av:
Gildemester Inger Anne Svendsen
visegildemester Gerd Hjelseth
sekretær Synnøve Wivestad
kasserer Astrid Heen LillebostadAvtroppende gildemester ønsker ny gildemester lykke til.Gildemester Inger Anne fikk overlevert kjedet
Tradisjonen tro fikk avtroppende gildemester Åshild en ugle som takk for innsatsen.