torsdag 4. februar 2016

Gildeting 2016

3. Molde sgg hadde gildeting 27. januar.

Der ble årsmelding, regnskap, årsprogram for 2016 og budsjett behandlet.

I år ble det ingen endringer i styret, da både visegildemester og sekretær hadde tatt gjenvalg.

Styret består av:

Gildemester Åshild Austvik
visegildemester Gerd Hjelseth
sekretær Synnøve Wivestad
kasserer Astrid Heen Lillebostad

Vi ønsker alle et godt Gilde år.